Средњошколски центар Пале

Стручни активи у школи

Школа има 11 стручних актива:

 

НАЗИВ АKТИВА

РУKОВОДИЛАЦ

1. Актив професора српског језика и књижевности

Дијана Гранић

2. Актив професора страног језика

Изабел Рајновић

3. Актив професора друштвених наука

Аница Гутаљ

4. Актив професора математике

Јована Батинић

5. Актив професора природних наука

Аница Симовић

6. Актив професора машинске групе предмета

Миле Боровина

7. Актив професора грађевинске групе предмета

Жарко Алексић

8. Актив професора угоститељства

Јела Међо

9. Актив професора физичког васпитања

Синиша Руљ

10. Актив професора туризма

Рада Томчић

11. Актив професора информатике

Здравко Фуштар