Средњошколски центар Пале

Стручни активи у школи

Школа има 11 стручних актива:

 

НАЗИВ АKТИВА

РУKОВОДИЛАЦ

1. Актив професора српског језика и књижевности

Слободанка Јанковић

2. Актив професора страног језика

Јелена Ћирић

3. Актив професора друштвених наука

Данијела Булајић

4. Актив професора математике

Мирјана Радовић

5. Актив професора природних наука

Аница Симовић

6. Актив професора машинске струке предмета

Будимир Планојевић

7. Актив професора грађевинске групе предмета

Жарко Алексић

8. Актив професора угоститељства

Божана Савић

9. Актив професора физичког васпитања

Славиша Брчкаловић

10. Актив професора туризма

Рада Томчић

11. Актив професора информатике

Здравко Фуштар