Средњошколски центар Пале

Кодекси

Kодекс понашања запослених

Овим Кодексом одређени су пожељни облици понашања запослених, јер се кроз појединца ствара утисак о Средњошколском центру Пале. Понашање изражава наш однос према послу,  колегама, пословним партнерима, корисницима услуга и ученицима. Понашање запослених утиче и на понашање других.

Кодекс понашања запослених  у Средњошколском центру Пале

 1. Редовно и стручно, у сарадњи са другима, извршавати радне задатке и тиме доприносити развоју колектива.
 2. Своје понашање ускладити са улогом који имате у Средњошколском центру Пале.
 3. При сагледавању урађеног посла треба бити самокритичан и отворен за сугестије.
 4. Рјешавати настале конфликте са колегама и директором, а никако са ученицима и корисницима услуга.
 5. Негативан став према својим колегама и сарадницима не изражавати пред ученицима и сарадницима.
 6. Уколико је дошло до грешке или неспоразума, треба се извинити у своје име и у име Школе.
 7. Запослени треба да се придржава прописа који се тичу:  тачности доласка на посао, напуштања радног мјеста, коришћења пауза, пушења и конзумирања алкохола.
 8. Професор је дужан савјесно и одговорно обављати васпитно-образовни рад у школи, поштовати временски оквир у планирању, припремању и извођењу васпитно -образовног рада.
 9. Професор у школи и на јавном мјесту увијек треба имати на уму да је узор ученицима.
 10. Професор поштује личност ученика: води ученика, подржава, савјетује, указује. Свако вријеђање, понижавање и омаловажавање има негативне ефекте на развој ученика.
 11. Професор у учионицу улази одмах након звона за почетак часа, тиме ученицима показује свој однос према раду и не омогућава „неорганизовано вријеме" у којем се најчешће направи неред.
 12. На часу треба да искључе мобилни телефон.
 13. За вријеме часа захтијевати од ученика тишину и пажњу када говорите.
 14. Школску опрему, инвентар и потрошни материјал користити у службене сврхе.
 15. Исказати своје мишљење и незадовољство јасно и гласно међусобним разговором и бираним ријечима с колегама, ученицима и родитељима. Вулгарни изрази и псовке су недопустиви.
 16. Будимо принципијелни, захтјевни , али и толерантни и пажљиви према ученицима у школи.
 17. У учионицама, ходницима и дворишту школе није допуштено пушење као ни долазак под утицајем алкохола и дрога.
 18. Изостајање са посла благовремено најавити  директору школе, ради организовања наставе.
 19. Захтијевати од ученика одржавање чистоће учионица и ходника.

Понашање у складу са Кодексом осигурава јединственост захтјева у погледу понашања ученика у школи, што је предуслов ефикасног васпитно-образовног рада.

Ви сте овде: Почетна Кодекси Kодекс понашања запослених