Средњошколски центар Пале

Свјесни значаја библиотека и библиотечког позива за образовање,науку и културу, за размјену информација и идеја, за очување тековина и допринос цивилизацијском развоју, у духу начела људске и професионалне етике, библиотекари Друштва библиотекара Републике Српске доносе Кодекс библиотекара Републике Српске.

 1. Библиотекар служи знању и универзалном људском праву на образовање, науку и културу.
 2. Библиотекар темељи однос према кориснику на праву и поштовању, без обзира на расну, националну, вјерску, политичку и класну припадност и истовременост, штити његово право право на приватност.
 3. Библиотекар обезбјеђује највиши ниво услуга, залаже се за слобдан проток информација и искључује сваки облик цензуре.
 4. Библиотекар стручно попуњава библиотечке збирке, благовремено обрађује грађу и омогућава потпуну доступност публикација и информација, чува грађу и брине о њеној заштити.
 5. Библиотекар је отворен за нова знања и потребе корисника, непрестано се стручно усавршавајући.
 6. Библиотекар поштује колеге и пружа им професионалну и људску подршку и помоћ.
 7. Библиотекар обезбјеђује значај и чува углед, достојанство и интерес професије и установе, и залаже се за њихов бољи статус.
 8. Библиотекар не злоупотребљава професију и положај за личну корист и не наноси штету кориснику и установи.
 9. Друштво библиотекара Републике Српске је обавезно да пружи људску, стручну, правну и материјалну подршку библиотекару који има неприлика због поштовања начела Кодекса.
 10. Промјену Кодекса, прати, подржава или оспорава, Суд части Друштва библиотекара Републике Српске.

Одјећа је одавно превазишла своје основне функције, па данас представља један од очигледнијих видова невербалне комуникације. Одијевање је, прије свега, одраз кулуре и образовања, израз поштовања своје личности и оних са којима долазите  у контакт. 

Одјећа треба да буде у функцији активности којом се бавите. Својим одијевањем унапријед дајете информацију о свом статусу, о послу којим се бавите,  па треба да буде дискретна и са одговарајућим пропратним детаљима. Уколико је за радно мјесто предвиђена и обезбијеђена униформа и акредитација, запослени је обавезан да је носи. Такође, радно одијело тј. мантил штити личну гардеробу. Професор је дужан долазити у школу пристојно одјевен и пристојног изгледа, примјерено мјесту на којем се налази.

Неприкладна одјећа и изглед: прекратке сукње, шортс, џинс, мајице на бретеле са великим деколтеом, откривен стомак, прозирна и преуска одјећа, прљава и неуредна одјећа, нечиста и неуредна коса, неуредна брада, упадљива боја косе, пирсинг.

Ваш лични имиџ, стил професора, треба да се уклопи у општи имиџ школе коју представљате.

Овим Кодексом одређени су пожељни облици понашања запослених, јер се кроз појединца ствара утисак о Средњошколском центру Пале. Понашање изражава наш однос према послу,  колегама, пословним партнерима, корисницима услуга и ученицима. Понашање запослених утиче и на понашање других.

Кодекс понашања запослених  у Средњошколском центру Пале

 1. Редовно и стручно, у сарадњи са другима, извршавати радне задатке и тиме доприносити развоју колектива.
 2. Своје понашање ускладити са улогом који имате у Средњошколском центру Пале.
 3. При сагледавању урађеног посла треба бити самокритичан и отворен за сугестије.
 4. Рјешавати настале конфликте са колегама и директором, а никако са ученицима и корисницима услуга.
 5. Негативан став према својим колегама и сарадницима не изражавати пред ученицима и сарадницима.
 6. Уколико је дошло до грешке или неспоразума, треба се извинити у своје име и у име Школе.
 7. Запослени треба да се придржава прописа који се тичу:  тачности доласка на посао, напуштања радног мјеста, коришћења пауза, пушења и конзумирања алкохола.
 8. Професор је дужан савјесно и одговорно обављати васпитно-образовни рад у школи, поштовати временски оквир у планирању, припремању и извођењу васпитно -образовног рада.
 9. Професор у школи и на јавном мјесту увијек треба имати на уму да је узор ученицима.
 10. Професор поштује личност ученика: води ученика, подржава, савјетује, указује. Свако вријеђање, понижавање и омаловажавање има негативне ефекте на развој ученика.
 11. Професор у учионицу улази одмах након звона за почетак часа, тиме ученицима показује свој однос према раду и не омогућава „неорганизовано вријеме" у којем се најчешће направи неред.
 12. На часу треба да искључе мобилни телефон.
 13. За вријеме часа захтијевати од ученика тишину и пажњу када говорите.
 14. Школску опрему, инвентар и потрошни материјал користити у службене сврхе.
 15. Исказати своје мишљење и незадовољство јасно и гласно међусобним разговором и бираним ријечима с колегама, ученицима и родитељима. Вулгарни изрази и псовке су недопустиви.
 16. Будимо принципијелни, захтјевни , али и толерантни и пажљиви према ученицима у школи.
 17. У учионицама, ходницима и дворишту школе није допуштено пушење као ни долазак под утицајем алкохола и дрога.
 18. Изостајање са посла благовремено најавити  директору школе, ради организовања наставе.
 19. Захтијевати од ученика одржавање чистоће учионица и ходника.

Понашање у складу са Кодексом осигурава јединственост захтјева у погледу понашања ученика у школи, што је предуслов ефикасног васпитно-образовног рада.

Средњошколски центар Пале свој рад заснива на сарадњи што омогућава задовољавајућу и безбједну образовну средину.


Због тога смо донијели правила која служе као упутство за понашање и облачење наших ученика. Правила су конципирана као помоћ ученицима ка остварењу најбољих могућих резултата у безбједном окружењу. Правила су тачно одређена и морају се примјењивати. У складу са нашом политиком отворених врата, увијек смо спремни да појаснимо наша правила и процедуре ученицима и њиховим родитељима.


Школа нема своју униформу. Ученици у школу долазе у својој уобичајеној гардероби. Ученици треба да се достојанствено и пристојно одјевају и да њихов начин одјевања није нападан, уврједљив за друге и да нема на себи исписане натписе и пароле које могу увриједити друге.
У школу није пристојно долазити у:
- папучама, боролетама, јапанкама, бермудама изнад кољена, мајицама које не покривају стомак и леђа, мајицама на бретеле, трик мајицама и деколтираним мајицама, мини сукњама, хеланкама, претјераним накитом, упадљивом шминком.
Такође:
- ђаци користе улаз у зграду који је за њих предвиђен.
- излазак са часа није дозвољен, осим у случају пријеке потребе из здравствених разлога.
- забрањено је довођење непознатих лица у школу без претходног одобрења дежурног професора или управе школе.
- у нарушеном здравственом стању ученик не треба да долази у школу.
- ученик на боловању не смије да долази само на поједине часове по личној вољи.
- ученици треба да се уздрже од коментарисања рада и понашања професора и чланове управе школе, сем на одјељенским састанцима са својим одјељенским старјешинама, или у личном разговору са члановима управе школе.
- никакво самоиницијативно колективно, групно и лично напуштање часа није дозвољено. Ученици о својим ускраћеним правима и потребама треба најприје да обавјесте свог одјељенског старјешину или директора школе.
- удаљавање ученика са часа примјениће се само у изузетним ситуацијама недоличног понашања, када је обавезно упућивање на разговор са стручним сарадницима (педагог и психолог) и члановима Управе школе;
- забрањено је доношење потенцијално опасних предмета и супстанци у школу; Сви такви предмети биће запљењени и предати родитељима ученика
- мобилни телефони и остали електронски уређаји (мултимедијални плејери и сл.) могу се користити само ван часова.

Ви сте овде: Почетна Кодекси