Средњошколски центар Пале

Кабинетска настава

Теоријску и практичну наставу ученици изводе у кабинету, који је савремено опремљен (најсавременији програм за рецепцијско пословање који користе данас најсавременији хотели са 4 звјездице и више (ФИДЕЛИО), 12 рачунара, рецепцијски пулт, интернет конекција, лап-топ, видео бим, пројектор, камера).

 

ГИМНАЗИЈА - ОПШТИ СМЈЕР

Бити гимназијалац/ка је одувијек представљало привилегију. Дуга традиција гимназијског образовања у Босни и Херцеговини - Републици Српској, оставило је неизбрисив траг свршених гимназијалаца који су својим каснијим животним опређељењима дали трајан допринос развоју друштва у најразличитијим областима. Гимназијско образовање представлља један од темељних ослонаца духовне и интелектуалне препознатљивости
напредних друштава.

 

KОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ГИМНАЗИЈСKОГ ОБРАЗОВАЊА?


- стицање потребних знања, вјештина, способности и навика заснованих на достигнућима науке, културе и умјетности ради настављања школовања,
- постизање међународног упоредивог знања,
- развијање критичког мишљења и просуђивања,
- развијање способности комуникације и ненасилног рјешавања конфликата,
- развијање одговорног односа према радној и животној средини и сопственом здрављу,
- развијање способности за живот у плуралистичком и демократском друштву,
- подстицање разумијевања, толеранције и солидарности.ж

 

НА KОЈИМ ПРИНЦИПИМА СЕ ЗАСНИВА ГИМНАЗИЈСKО ОБРАЗОВАЊЕ?


- принцип научно-стручне утемељености,
- принцип уважавања културно-историјског насљеђивања,
- принцип логичког повезивања наставног градива међу сродним дисциплинама,
- принцип отворености и флексибилности програма,
- принцип трајног општепримјенљивог знања,
- принцип примјене система квалитета и увођења европских стандарда,
- принцип разноликости педагошке комуникације,
- принцип.скраћивања и редукције програмских садржаја.

 

KАБИНЕТ ИНФОРМАТИKЕ


- Школа има два кабинета са комплетном опремом (ЛАН мрежу, Интернет).

 

KАБИНЕТ ФИЗИKЕ

- Извођење лабораторијских вјежби

 

САЛА ЗА ФИЗИЧKО ВАСПИТАЊЕ

- Омогућава извођење наставе из овог предмета

 

БИБЛИОТЕKА

- Располаже великим бројем књига

 

Kабинет хемије, биологије, страних језика су у фази опремања.

Ви сте овде: Почетна Кабинетска настава